Trøndelag Hundefestival 26 – 27 august 2023

Styret i Trøndelag Hundefestival:

Leder: Anne Bærdal,

Nestleder: Merethe Hol

Kasserer: Eli Haller

Sekretær: Vidar Ørnes

Styremedlemmer: Magnus Husby og Frode Sand

Varamedlemmer: Åshild Haugen og Nils Kristian Gimseng

Utstillingen begynner kl.09.00

Barn og hund og gruppefinalene begynner ca. kl 14.00

Utstillingens lederMagnus Husby
Utstillingens plassjefVidar Ørnes
Utstillingens sekretærMagnus Husby
Utstillingens kassererEli Haller